FANDOM


250px-Ronto NEGAS
Те са високи гущероподобни същества, използвани на Татуин за превоз на товари и на пасажери. Имат широки муцуни, дълги шии и са с благ характер. Те се обучават да служат най-вече на джавите и на фермерите, а също така и на търговците, щурмоваците и контрабандистите - за тези, на които често им се налага да пътешестват по планетата Татуин. Те се придвижват много по бързо от бантите и рососпините/тези видове също са опитомени/. Ронто много се боят от силни звуци и от стълпотворения.

Планета: Татуин.

Ръст: 4,25 м.

Диета: травопасни.

Характер: спокойни и предани, но страхливи.

Особености: силен нюх, не се боят от топлина и са много силни.


Пълно описание


Те са много ценени заради своята преданост, също така и за тяхната сила. Те лесно могат да бъдат оседлани и много силно се привързват към своя господар. Могат да пренасят товари, които тежат стотици килограми бойно снаряжение и са достатъчно големи, за да отблъснат голямо количество нападатели и врагове, в това число и тукенските рейдери. Те са отлично превозно средство за пустинните области на планетата Татуин. Имат остро обоняние и усещат например крейт-драконите повече от километър, преди да се появят.

Зрението им е лошо и резките движения могат да ги изплашат. Винаги се нуждаят от големи количества вода, кожата им отлично е приспособена за пустинен климат и за суровите и страшни бури. Без тяхната помощ жителите на Татуин трудно биха осъществявали дългите си и трудни преходи през пустинните местности. Ценени са много, а техните собственици полагат много грижи към тези опитомени същества.

Зад кадър

В специалната редакция на "Нова надежда" те са напълно компютъризирани и са създадени на ILM и поставени във всеки един кадър по отделно.

На други езици

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики