FANDOM


Парсек (означение pc) е мерна единица за разстояние, използвана в астрономията. Тя се равнява на разстоянието, от което средният радиус на земната орбита (една астрономическа единица)[източник?] се вижда под ъгъл от една дъгова секунда, тоест има паралакс от една секунда. От това определение идва и наименованието на единицата ("паралакс от една дъгова секунда"). Парсекът е равен приблизително на 3,26 светлинни години или на 206 265 астрономически единици.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики