Fandom

Star Wars Holopedia

Падауан

317страници
в Холопедия
Add New Page
Add New Page Беседа0
MasterAndPadawan.jpg

Падауан Анакин Скайуокър и неговият учител Оби-Уан Кеноби

Вслушвай се в Силата, мой млади падауане.
Куай-Гон Джин[изт]

Падауанът е чувствителен към Силата младеж, започнал лично обучение при рицар-джедай или майстор-джедай извън Джедайската академия. Преминал изпитанието за начинаещи и издигнал се в ранг от начинаещ, падауанът има повече отговорности в Джедайския орден, но стриктно се подчиняват на своя учител.

Връзки

Also on Fandom

Случайно уики