FANDOM


Особен вид силоусещащ черупчест паразит от луната Дъксън, който се прикача към живо създание и се храни от енергията му. Той е отровен и смъртоносен за повечето същества, но ако създанието-носител е силно в Тъмната страна на Силата, орбалискът може да формира симбиозна връзка с него и да увеличава физическата му сила, като същевременно предоставя броня, почти непробиваема дори с лазерен меч. Веднъж след като орбалискът се закачи за жертвата си, той е почти невъзможно да бъде премахнат. Ако няколко орбалиска се прикачат към един и същ носител, те започват да се възпроизвеждат, докато изцяло покрият носителя си - включително очите, ушите и устата. В крайна сметка носителят умира от задушаване.

На други езици

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики