FANDOM


Непознатите региони, известни още като Непознатия космос, Непознатия сектор и Непознатите територии, е общ термин, с който се назовават всички региони на Галактиката, които не са официално картографирани. Различава се от Дивия космос по това, че Дивият космос е картографиран в минимална

A unknow regions

степен, но не е напълно изследван.

Непознатите региони са широко дефинирани като места, които не са свързани с надеждните или добре познати хиперпространствени пътища, не принадлежат към широкото и добре познато галактическо общество, не гледат на Корусант като на абсолютния център на цивилизацията и не са под хегемонията на Галактическата република в периода преди Галактическата гражданска война. Оттатък границите на Непознатите региони се намира хиперпространственото смущение отвъд ръба на галактиката.

Връзки

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики