Fandom

Star Wars Holopedia

Колониален регион

317страници
в Холопедия
Add New Page
Беседа0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

TheColonies.jpg

Карта на Колониалния регион.

Колониалният регион, известен още като Колониите, е регион в Галактиката, намиращ се между Централния регион и Вътрешния пръстен. Предвид близостта си до икономическия и политическия център в Централния регион, Колониалният регион е богат, състоящ се от светове с процъфтяващи икономики и търговски центрове.

Връзки

Also on Fandom

Случайно уики