FANDOM


Era-new

Ерата на Новата република е периодът между 5 ПБЯ (година след битката при Ендор) и 25 СБЯ (началото на южанвонгската война).

Ера: Новата република

5 ПБЯ

6 ПБЯ

6,5 ПБЯ

7 ПБЯ

7,5 ПБЯ

8 ПБЯ

9 ПБЯ

10 ПБЯ

11 ПБЯ


12 ПБЯ

13 ПБЯ

14 ПБЯ

16 ПБЯ

17 ПБЯ

18 ПБЯ

19 ПБЯ

20 ПБЯ

21 ПБЯ

22 ПБЯ