FANDOM


Vornskr

Хищник от планетата Миркр, който открива плячката си посредством Силата. Ворнскърите имат едро вълкоподобно тяло, завършващо с голяма плющяща опашка. Ловуват на глутници от по 5-6 хищника, като избягват “мъртвите зони”, създавани от йосаламирите. Има предполажения, че по време на лов те могат да си предават едни на други телепатични сигнали. Сило-усещащите създания привличат като с магнит ворнскърите.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики